Nồi nấu nước lèo bằng điện 70 lít

6,000,000 VNĐ 5,300,000 VNĐ

Lên trên