Nồi nấu nước lèo bằng điện 70 lít

5,300,000 VNĐ

Lên trên