Xe nấu phở bằng điện 25-50-80L

13,900,000 VNĐ

Lên trên